Emocionāli skaistu ierakstu sociālajā tīklā Draugiem.lv izveidojusi dziedātāja Santa Zapacka: "Šodien aktierim, dzejniekam, dziesmu autoram Harijam Ozolam apritētu 54 gadi..."Hariju Ozolu  pieminot....Tepat jau viņš dzīvo,tepat jau viņš ir,tepat viņa darbus dzird,šodien no debesu maliņasskumjas lietus lāses pil.Viņš dzīvo, viņš paliekcilvēku sirdīs ar dziesmām,ar darbiem skanīgi tuviemšeit sāktiem un padarītiem.Kad ieklausās viņa dziesmās,tajās mīla un laime dzīvo,viņš dega,dzīvoja liesmās,liesmās skaistās un dzīvās.Tepat jau viņš dzīvo,tepat jau viņš ir,tepat viņa darbus dzird,šodien no debesu maliņasskumjas lietus lāses pil!/Olga Kļaviņa/LASIET ARĪ: Santa Zapacka bez Harija Ozola 'salūzusi'. Dziedātāja pamet skatuviMūžībā aizgājušais dziedātājs Harijs Ozols neatrada laiku satikt meituMūžībā aizgājis Antras Liedskalniņas dēls, dziedošais aktieris Harijs Ozols