Raidījums Bez Tabu vēstīja par deju skolotāju Edgaru Taboru no Ogres, par kuru, tiekoties ar raidījumu, pastāsta nepilngadīga zēna māte. Tas notiek pēc tam, kad atklājas, ka pasniedzējs viņas dēlam rakstveidā ir izteicis seksuālus piedāvājumus. Pēc sižeta tiek saņemtas ziņas, ka skolotājs, iespējams, šādus piedāvājumus izteicis arī citiem pusaudžiem. "Es tā sūkāšu, ka tev uzlabosies oma... [..] Tu tā arī nepateici, cik cm tev ir garš?..." - šīs ir tikai dažas frāzes, ko ilgajās sarakstēs savam audzēknim sūtījis tautas deju skolotājs Edgars Tabors.FOTOGALERIJĀ EDGARS TABORS un kadrs no nepiedenīgā piedāvājumaTrīs, iespējams, dažādu pusaudžu rakstītais par to, ka arī viņi saņēmuši dīvainus piedāvājumus. Iespējami pierādījumi, kurus būtu jāpārbauda Valsts policijai, kura, tāpat kā iepriekš, arī šajā reizē Bez Tabu jebkādus komentārus atsaka, pamatojoties uz izmeklēšanu. Atrunājoties ar oficiālas informācijas neesamību, no komentāriem atsakās arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kaut arī iepriekšējā reizē iestādes pārstāve izteica izbrīnu par to, ka neviens no Ogres kultūras nama, kur skolotājs pasniedza dejas, viņiem par notikušo nav ziņojis.Telefonsaruna ar direktori 2018. gada 27. novembris:”Principā es esmu saņēmusi viņa atlūgumu, un tas arī ir viss, kas man ir zināms. Lielās līnijās es, protams, esmu informēta par to, kas ir noticis, bet es saku vēlreiz, oficiālas informācijas man nav. Šobrīd es baumas neuzklausīšu, man vajag oficiālu informāciju, kuras man nav.”Turpmākajā sarunā direktore taisnojas, ka viņai nav bijušas ne mazākās aizdomas vai signāli par to, ka deju pasniedzējam varētu būt interese par nepilngadīgajiem. Kultūras nama vadītāja pastāsta, ka nu no soda reģistra ir pieprasīta informācija par bijušo darbinieku, ar kuru līgumu slēdzis viņas priekšgājējs, beidzot atbilstoši likumam izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, kā arī sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem ir uzsākta iekšējā pārbaude par personas datu izmantošanu. Proti, kā bērnu tālruņa numuri nonākuši pie skolotāja. Raidījumam ir zināms, ka šobrīd bērnu tiesību uzraugi no direktores ir pieprasījuši oficiālu informāciju par kultūras nama juridiskajām attiecībām ar deju kolektīvu pasniedzēju, lai arī no savas puses skaidrotu, vai ir ticis izdarīts viss, lai novērstu šāda veida notikumus.