2020.gada 12. jūlijā pēkšņi mūžībā aizgājis rakstnieks un publicists Pauls Bankovskis (1973-2020).Pauls Bankovskis bija rakstnieks un publicists, daudzu romānu, stāstu krājumu un filmu scenāriju autors. Par scenāriju filmai “Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis” saņēmis prestižo godalgu "Lielais Kristaps", bet par bērnu grāmatu “Mazgalvīši spēlē mājās” — slavenā dzejnieka Jāņa Baltvilka balvu.Divas reizes ticis godalgots arī žurnāla “Karogs” romānu konkursā un vairākkārt izvirzīts Latvijas Literatūras gada balvai. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Paula tuviniekiem, radiem, draugiem un talanta cienītājiem.Šī gada jūnijā iznāca Bankovska jaunākais romāns “Pasaules vēsture”. Paulam bija vien 47 gadi - viņa dzīves mirkļi mūsu atvadu fotogalerijā. Kultūras žurnāliste, Paula Bankovska laikabiedre Anda Buševica, raksturojot Bankovska radošo darbību, uzsver – “viņam piemita viņam vien raksturīgs pasaules redzējums, kas balstījās viņa erudīcijā, viņa apetītē ar kādu viņš pasauli izzināja". Buševica Latvijas Radio uzsvēra – viņš pasauli izzinājis dažādos veidos, jo viņu interesēja gan vēstures stāsti, tāpat viņš brīvi operējis ar dažādu filozofu idejām. Kā svarīgu faktu Anda Buševica min arī to, ka Bankovskim, rakstot konkrētus darbus, bijis svarīgi arī fiziski apmeklēt vietas un izdzīvot to, par ko pats raksta."Pirmā reakcija, uzzinot sēru vēsti, man vēl grūti to aptvert, bet man bija tāda: “Nu, kā tad tā” sajūta. Jo Paula, nu jau tagad jāsaka – pēdējais romāns “Pasaules vēsture”... Viņš raksta it kā fantāziju par nākotni pēc 1000 gadiem. Kāda ir dzīves kārtība un kā uz pasaules dzīvo dažādas tautas. Protams, kā vairums fantastikas žanra darbu, viņa aprakstīto nākotnes dzīvošanas modeļu pamatā ir mums labi zināmas un atpazīstamas filozofu idejas un tādas dzīves kārtības, kādas jau eksistē. Es ļoti cerēju, ka beigsies atvaļinājumu laiks un es varēšu Paulu aicināt uz sarunu, lai viņš tā kārtīgi pamato, kādēļ, viņaprāt, latvju dzīvošanas ideāls ir tāds “Straumēnu stila viensēta”, un mēs varētu nenopietni un vienlaikus nopietni (man šis salikums liekas ļoti būtisks, runājot par Paulu Bankovski), apspriest, cik šis dzīvošanas modelis ir konkurētspējīgs ar citu tautu radītajām idejām un tām dzīves kārtībām. Tagad nāksies lasīt grāmatu pašiem," - tā Anda Buševica.Liels trieciens Paulam Bankovskim bija pērnā gada pavasarī viņa ilggadējās dzīvesbiedres rakstnieces Andras Neiburgas aiziešana mūžībā.