Neatkarīgā Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko: Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde par mani ir pārvērtusies farsā! Reaģējot uz uzaicinājumu ierasties 2021.gada 21.aprīlī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, lai izvērtētu Jūlijas Stepaņenko runu Saeimas sēdē, deputāte ir vērsusies pie komisijas ar atklātu iesniegumu, kurā ne tikai pamato savus komentārus par saistību starp politiķu personīgās dzīves izvēlēm un lēmumu pieņemšanu, bet arī norāda uz nopietnām problēmām Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas darbā. 2021.gada 18.marta sēdē deputāte skarbi nosodīja Ilmāru Dūrīti par bērnu sporta jautājuma novilcināšanu, izsakot novērojumus par Ilmāra Dūrīša ģimenes stāvokli un nevēlēšanos iedziļināties vecāku problēmās. Šī iemesla dēļ politiskā spēkā “Attīstībai/Par” frakcija vērsās pret Jūliju Stepaņenko, partijas “Likums un Kārtība” līdzpriekšsēdētāju, lūdzot Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju vērtēt deputātes vārdus. “Ja esmu konstatējusi faktu, ka Ilmārs Dūrītis, glābjot Vakcinācijas biroju, kavē jautājumu izskatīšanu, kas skar bērnu intereses, jo cilvēks nav un neplāno būt par vecāku un neizprot vecāku un bērnu vajadzības, spriežot pēc viņa balsošanas uzvedības – mani sauc uz komisiju! Kad tajā pašā komisijā Ilmārs Dūrītis man pasaka: ”Visu cieņu, jums ir piens un asinis. Paldies par šo piedāvājumu. Es apdomāšu. Es to uztveru kā piedāvājumu man iegūt bērnus. Jā, man patreiz nav bērni”, visa komisijas vadība  mierīgi pasaka “Paldies” runātājam un virzās tālāk savos darbos,” komentē savu iesniegumu neatkarīgā deputāte. “Acīmredzot Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas darbam turpmāk būs nepieciešamas vadlīnijas no Eiropas Padomes, lai deputāti mācētu atšķirt un reaģēt uz naida runu pret sievieti. Dīvaini, ka tie paši kolēģi, kas aktīvi virza Stambulas konvenciju un pie jebkuras izdevības proponē cīņu pret vardarbību pret sievieti, ir tie, kas divkosīgi klusē, kad paši kļūst par sievieti pazemojošu vārdu lieciniekiem. Interesanti, kādu attaisnojumu komisija atradīs Dūrīša izteicieniem? ” ironizē Jūlija Stepaņenko. Deputāte nepiekrīt tam, ka būtu sodāma par saviem izteikumiem, bet aicina Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju apgūt jaunas iemaņas, atpazīstot un neatstājot bez uzmanības šādus naida runas pārkāpumus.  “Es neklusēšu par valdības un koalīcijas nekaunību un divkosību un šādu vēršanos pret mani uztveru kā mēģinājumu apklusināt opozīciju,” atbild Stepaņenko.JŪLIJAS DZĪVES MIRKĻI FOTOGALERIJĀ - PIRMAJOS FOTO KOPĀ AR VĪRU, POLITIĶI VJAČESLAVU STEPAŅENKOUzziņai publicējam pilnu pie frakcijām nepiederošās deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu: "Par komisijas darbu un komisijas sēdi 2021.gada 21.aprīlī. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē 2021.gada 7.aprīlī es tiku aicināta uz iespējamā Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpuma izskatīšanu saistībā ar manu runu Saeimas sēdē 2021.gada 18.martā. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē es paskaidroju savas runas nozīmi un atkārtoti norādīju uz to, ka konkrēts lēmuma pieņēmējs - Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts Ilmārs Dūrītis, kurš nav vecāks un iespējams nekad neplāno kļūt par vecāku, lēmumus pieņem, ignorējot bērnu vajadzības. Šos vārdus veltīju personīgi Veselības ministrijas parlamentāram sekretāram Ilmāram Dūrītim, tāpēc, ka uzskatu viņu par līdzvainīgu Ministru kabineta bezdarbībā, vilcinoties atjaunot bērnu un jauniešu sporta nodarbības iekštelpās un lielākās grupās ārtelpās, pretēji Saeimas lemtajam 2021.gada 28.janvārī un turpinot vilcināt turpmāko Saeimas lēmumu pieņemšanu šajā sakarā. Ilmāra Dūrīša rosinājums Saeimas sēdē atgriezties pie Vakcinācijas biroja jautājuma izskatīšanas, tādejādi jau otro sēdi pēc kārtas kavējot tajā pašā likumprojektā iekļautā jautājuma par bērnu sportu izlemšanu, uzskatīju par atklātu kaitniecību un uzsvēru, ka šādi var rīkoties tikai tāds cilvēks, kurš nevēlas izprast vecāku problēmas Covid-19 krīzes laikā un pretnostata bērnu emocionālās un fiziskās vajadzības savu kolēģu un draugu nodarbinātības interesēm. Vadoties no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Ilmāra Dūrīša balsošanas uzvedības un attieksmes pret ģimenes valsts politikas problemātiku, man bija pamats izdarīt pieņēmumu, ka šis politiķis nekad arī nebūs vecāks un visi jautājumi, kuri saistīti ar ģimenes un bērnu politiku, šim cilvēkam nebūs prioritāri. Es neuzskatu, ka es būtu pārkāpusi kādu no Saeimas deputāta ētikas kodeksa punktiem, jo manis izteiktā prognoze ir balstīta manos novērojumos turklāt, politiķa ģimenes stāvoklis un bērnu esamība nav intīmas dabas noslēpums, par ko nebūtu atļauts runāt. Politiķa ģimenes stāvoklis mēdz būt noteicošais faktors konkrēto lēmumu pieņemšanā, īpaši, ja politiķis vadās no personīgās pieredzes. Vēl jo vairāk, politiķu ģimenes stāvoklis tiek plaši apspriests gan Eiropā, gan ASV un secinājumu izdarīšana par politiķu dzīves modeļiem netiek uztverta kā ētikas pārkāpums. Piemēram, Prinstonas Universitātes emeritētais vēstures zinātņu profesors, vairāku grāmatu un neskaitāmu rakstu (“The New York Times”, “Business insider”, “Smithsonian Magazine” u.c..) autors Džeims Makfersons (James MsPherson) rakstā ASV izdevumam “Washington Examiner” (https://www.washingtonexaminer.com/emmanuel-macron-and-the-barren-elite-of-a-changing-continent) analizējot politiķus, kuri izvēlējušies nekļūt par vecākiem, norādīja uz risku, ka politiskie līderi bez vecāku pieredzes, bez sastapšanās ar bērna brīvo gribu, riskē izvēlēties maldīgu koncepciju par cilvēku kā baltu lapu un par cilvēku kā savstarpēji nomaināmu cilvēku kapitāla vienību. Jāsaka, ka Ilmāra Dūrīša izturēšanās 2021.gada 7.aprīļa Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas laikā lieliski pierādīja cienījamā profesora teoriju. Ilmāra Dūrīša komentārs Mandātu, ētikas un komisijas sēdē apstiprināja to, ka konkrētai personai bērnu neesamība ir viņa personīgā izvēle, nevis traumējoša pieredze kādu veselības problēmu dēļ, līdz ar ko, fakta konstatācija par viņa ģimenes stāvokli un pieņēmums par nākotnes plāniem nevar tikt uzskatīts par aizskarošu, vai pazemojošu.   Tālāk, Ilmārs Dūrītis, atbildot uz manu paskaidrojumu komisijai, teica sekojošus vārdus: ”Visu cieņu, jums ir piens un asinis. Paldies par šo piedāvājumu. Es apdomāšu. Es to uztveru kā piedāvājumu man iegūt bērnus. Jā, man patreiz nav bērni”. Šie vārdi tika izteikti publiski, komisijas locekļiem, tostarp lietas ierosinātāju pārstāvjiem, klātesot.  No šiem vārdiem ir secināms, ka Ilmārs Dūrītis uzskata, ka sieviete ir reproduktīvs rīks “bērnu iegūšanai” un ka ir pieņemami šāda “brīvas pieejas” rīka funkciju piedēvēt faktiski jebkurai sievietei, neatkarīgi no sievietes ģimenes stāvokļa vai gribas, turklāt izsakot vērtējumu par sievietes reproduktīvām iespējām (piens un asinis). Šādi vārdi ir ne tikai apzināti izteikta naida runa pret mani, kā 18 gadus laimīgā laulībā pavadošo, četru bērnu māti, pret maniem nepilngadīgiem bērniem un manu vīru, bet arī pret visām sievietēm kopumā. Ilmāra Dūrīša uzvedība 2021.gada 7.aprīļa Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē neliecināja par Ilmāra Dūrīša atrašanos afekta stāvoklī, līdz ar ko ir secināms, ka šos vārdus Ilmārs Dūrītis ir teicis, skaidri apzinoties to nozīmi un jēgu. Ņemot vērā to, ka neviens no klātesošajiem, tostarp komisijas vadība, neizteica nevienu aizrādījumu Ilmāram Dūrītim par viņa izteikumiem, es, vēloties pārliecināties par to, ka tiešām visi dzirdēja un saprata Ilmāra Dūrīša vārdus, komisijas locekļiem un klātesošajiem lūdzu vērst uzmanību uz Ilmāra Dūrīša vārdiem, kas kvalificējami kā seksistiska naida runa pret sievieti. Šādi vārdi ir šokējoši ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas sabiedrībai, īpaši, ja tie nāk no Saeimas deputāta, Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra un Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa  puses. Šie Dūrīša izteikumi tika īpaši izcelti un publicēti arī medijos. Biju pārliecināta, ka Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vadība, vai ētikas kodeksa pārkāpuma lietas ierosinātāji, Saeimas deputāti, noteikti uzrakstīs iesniegumu par komisijā pieredzēto pārkāpumu, bet tā kā nedēļas laikā nesekoja nekādas darbības, uzskatu par savu pienākumu visu Latvijas sieviešu priekšā aicināt asi vērsties pret šādu nepieļaujamu epizodi, tostarp izstrādājot augstu gatavību turpmākiem darbības scenārijiem. Eiropas Padomes Ministru komiteja 2019.gada 27.martā, pieņemot ieteikumu par seksisma novēršanu un apkarošanu un iesakot dalībvalstu valdībām veikt pasākumus, lai novērstu seksismu un tā izpausmes un cīnītos pret to un tā izpausmēm publiskajā un privātajā jomā, ir definējusi seksismu un tajā balstīto naida runu. Saskaņā ar Eiropas Padomes noteikto, seksisms, ir jebkura darbība, žests, vizuāls atveidojums, rakstīti vai runāti vārdi, prakse vai uzvedība, kas pamatojas uz pieņēmumu, ka persona vai personu grupa dzimuma dēļ ir mazvērtīgāka sabiedriskajā vai privātajā jomā, vai nu tiešsaistē, vai bezsaistē, un kuras mērķis vai sekas ir: i) katrai personai vai personu grupai piemītošās cieņas vai tiesību pārkāpšana vai ii) personai vai personu grupai fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai sociālekonomiska kaitējuma vai ciešanu izraisīšana, vai iii) iebiedējošas, naidīgas, degradējošas, pazemojošas vai agresīvas vides radīšana, vai iv) personas vai personu grupas patstāvības un cilvēktiesību pilnīgas īstenošanas apgrūtināšana vai v) dzimumu stereotipu uzturēšana un pamatošana. Atgādinu, ka seksiskitsku naida runu Eiropas Padome rekomendē noteikt kā krimināli sodāmu darbību, līdz ar ko Ilmāra Dūrīša izteikumi būtu ļoti nopietni vērtējami pat neatkarīgi no šī mana iesnieguma. Turklāt, īpaši cinisks ir fakts, ka gan iesniedzēji, gan vairāki komisijas dalībnieki, tostarp arī pats Ilmārs Dūrītis, ir aktīvi Stambulas konvencijas atbalstītāji un ir parakstījuši pieteikumu Satversmes Tiesai ar lūgumu izvērtēt Stambulas Konvencijas ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Tāpat pats Ilmārs Dūrītis un viņa pārstāvētais politiskais spēks ir vairākkārt uzsvēruši to, cik ļoti svarīgi ir izcīnīt cīņu pret vardarbību pret sievieti. Diemžēl, ir secināms, ka Ilmārs Dūrītis nemaz nedomā sekot sevis noliktajam piemēram un ar savu darbību atļaujas ne tikai pārkāpt deputāta ētikas kodeksu, bet arī klaji un ciniski bradāt pāri Eiropas padomes rekomendācijām, kuras Ilmāram Dūrītim, kā šķietamajam vardarbības novēršanas vēstnesim Latvijā būtu bijis jāievēro ar vislielāko rūpību.   Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 21.aprīla darba kārtībā ir iekļauts punkts par lietas izskatīšanu saistībā ar Jūlijas Stepaņenko Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem, lūdzu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju  1) lietu par Jūlijas Stepaņenko Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīt un lēmumu pieņemt vienlaicīgi ar Ilmāra Dūrīša Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. un 8. pantu pārkāpuma izvērtēšanu; 2) neatkarīgi no komisijas lēmuma par lietas ierosināšanu Ilmāra Dūrīša izteikumu sakarā, noskaidrot atbildes uz sekojošiem jautājumiem, vēršoties pie Eiropas Padomes atbildīgajām institūcijām: 2.1.) Vai seksistiska naida runa jebkādā veidā var tikt attaisnojama? 2.2.) Vai, esot par liecinieku seksistiskai naida runai pret kādu, citai personai ir jāreaģē, attiecīgi vēršoties atbildīgajās iestādēs? 2.3.) Ja seksistiskas naida runas paudējs ir vienlaicīgi ministrijas amatpersona, vai, paralēli citiem pasākumiem, ministram nebūtu jāizvērtē šīs personas atbildība ieņemajamam amatam, ņemot vērā Eiropas Padomes rekomendācijas dalībvalstu valdībām? 2.4.) Ja seksistiskas naida runas paudējs ir vienlaicīgi arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas loceklis parlamentā un naida runas epizode notika Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdes laikā, vai viņa atrašanās šajā komisijā nebūtu izvērtējama no viņa pārstāvētā politiskā spēka puses? Tā kā šī ir, iespējams, pirmā šāda veida seksistiskās naida runas pierādāmā un publiskā izpausme Latvijas Republikas Saeimas darbā, atbildes uz šiem jautājumiem varētu arī palīdzēt komisijai savlaicīgi reaģēt, turpmāk sastopoties ar līdzīga rakstura pārkāpumiem.   “Tas ir cietsirdīgi, netaisni un mums – pārējiem deputātiem – ir pienākums uz to reaģēt un dot šādai rīcībai skaidru vērtējumu, ar mērķi nepieļaut līdzīgus gadījumus turpmāk. Mums ir pienākums neignorēt šādus klajus un rupjus personiskus apvainojumus.” Līdzīgi, attiecībā uz Dūrīša izteikumiem, es pilnībā pievienojos konkrētam citātam no Saeimas deputātu Kristas Baumanes, Aigara Bikšes, Marijas Golubevas, Jura Pūces, Vitas Andas Tēraudas, Andas Čakšas, Dagmāras Beitneres Le-Gallas, Gata Zamura, Ineses Voikas, Mārtiņa Šteina un Ineses Ikstenas iesnieguma Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, kurā tika lūgts savukārt izvērtēt manu iespējamo pārkāpumu. 3) ņemot vērā komisijas pieļautos procesuālos pārkāpumus, pretēji Saeimas kārtības ruļļa 179 (5) noteiktajam, nenosūtot man komisijas ierosinājuma kopiju, kā arī ņemot vērā to, ka man 2021.gada 21.aprīlī plkst 12:00  ir ieplānoti citi darbi, šo jautājumi izskatīt bez manas klātbūtnes. 4) informēt mani rakstveidā par komisijas pieņemtajiem lēmumiem Ilmāra Dūrīša izdarīto pārkāpumu sakarā, tostarp par komisijas piekrišanu vai atteikumu griezties atbildīgajās iestādēs Ilmāra Dūrīša seksistiskās naida runas tālākās izvērtēšanas kontekstā. Ja komisija pieņem lēmumu manā iesniegumā ietvertos jautājumus nenoskaidrot (punkti 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4), lūdzu nosūtīt man elektroniski parakstītu komisijas motivētu atteikumu; 5) gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par soda piemērošanu man atbilstoši Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. vai 8. punktam, kā bija lūguši iesniedzēji, lūdzu komisiju rakstveida atbildē pamatot savu lēmumu ar konkrētiem argumentiem, pierādot aizskarošus vārdus (7.punkts), vai jebkādu atsaukšanos uz Ilmāra Dūrīša rasi, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālo izcelsmi vai veselības stāvokli (8.punkts). Pretējā gadījumā šādu lēmumu uzskatīšu par izrēķināšanos ar pie frakcijām nepiederošu deputāti par aktīva viedokļa paušanu pret valdības koalīcijas patvaļu.Pielikumā: Saite uz komisijas sēdes ierakstu, kurā noticis pārkāpums: https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/D5CBC874B49B354FC22586A700699287?OpenDocument&prevCat=13|Mand%C4%81tu,%20%C4%93tikas%20un%20iesniegumu%20komisija 13.Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko".Kontekstam:Raidījums Deputāts tuvplānā. Intervija ar daudzbērnu māmiņu Jūliju Stepaņenko un viņas ģimeni 2015.gada nogalē.