Līdz šodienai, 2021.gada 14.jūlijam, Latvijā nav apstiprināts neviens ar Covid-19 vakcināciju saistīts nāves gadījums.Latvijas valdība lēmusi, ka vienīgā izeja atgriezties normālā dzīvē un ekonomikā ir tikai un vienīgi vakcinācija. Pote plecā ir vienīgā iespēja normāli turpināt dzīvot.Par antivakseri dēvētais Aldis Gobzems joprojām ir slavenākais vakcīnu noliedzējs un vakcinācijas kritizētājs mūsu valstī. Titulbilde un fotogalerijas sākotnējie divi foto ir ilustratīvi - tie atrasti Tviterī: FOTOGALERIJA.No 2021. gada 1.oktobra darba devējam būs tiesības atlaist Covid-19 sertifikātu neieguvušu darbinieku, paredz šodien Ministru kabineta sēdē atbalstītais projekts grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.Grozījumi likumā paredz jaunu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un katra indivīda veselības aizsardzībai, nosakot pienākumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi.Likumprojekts paredz, ka darba devējam būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar Covid-19 sertifikātu, un jāinformē par to darbinieki, lai tie zinātu, vai to darba vai amata pienākumi ir saistīti ar prasību par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.Bez Covid-19 sertifikāta jeb, tā dēvētās, kovidpases nebūs iespējams ceļot. Bez šī dokumenta nevarēs šķērsot robežas ne pa sauszemes, ne ūdens ceļiem. Tiks liegta iekāpšana lidmašīnās.PANDĒMIJAS EPIZODES LATVIJĀ UN PASAULĒ BILŽU GALERIJĀTāpat likumprojekts paredz obligātu Covid-19 sertifikāta prasību veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā strādājošajiem.Vienlaikus likumprojektā ir ietverta prezumpcija, kas paredz, ka situācijā, kad darbinieks nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, kas nepieciešams darba pienākumu izpildei, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī persona neatbilst veicamajam darbam vai ieņemamam amatam, kas saistīts ar epidemioloģiski droša pakalpojuma nodrošināšanu. Tajā pašā laikā likumprojekts paredz darba devēja un darba ņēmēja tiesības vienoties par darbinieka bez Covid-19 sertifikāta nodarbināšanu, veicot citus pienākumus.Gadījumos, ja personai ir objektīvi attaisnojoši iemesli, kāpēc tā nav ieguvusi Covid-19 sertifikātu, darba devējam nav tiesību izbeigt darba vai dienesta attiecības un situācija risināma atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba vai dienesta attiecības.Tāpat likumprojekts paredz, ka darba devējam būs aizliegts uzteikt darba līgumu vai izbeigt dienesta attiecības ar Covid-19 sertifikātu neieguvušu grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam.Vienlaikus likumprojekts paredz, ka, uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amata pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu veselībai.Izmaiņas paredz, ka gadījumā, ja personai nav sadarbspējīga sertifikāta, pakalpojumu klātienē tā varēs saņemt tikai tad, ja to nebūs iespējams izdarīt attālināti vai arī attālināta pakalpojuma sniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai. Vienlaikus netiks izslēgta iespēja atsevišķos gadījumos arī personām bez sadarbspējīga sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, saņemt pakalpojumu klātienē.Likuma grozījumi paredz Covid-19 sertifikāta prasību arī visām valsts un pašvaldību amatpersonām.Uzziņai:Līdz šodienai, 2021.gada 14.jūlijam, Latvijā nav apstiprināts neviens ar Covid-19 vakcināciju saistīts nāves gadījums.Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram, balstoties uz Zāļu valsts aģentūras (ZVA) pieejamiem datiem, būtu noteikta cēloniska saistība ar vakcināciju pret Covid-19.ZVA nav saņēmusi arī nevienu ziņojumu par trombozes un trombocitopēnijas sindromam raksturīgu gadījumu vai pastiprinātas kapilāru caurlaidības sindromu pēc vakcinācijas ar vakcīnām pret Covid-19.Līdz 12.jūlijam ZVA ir saņēmusi 22 ziņojumus, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši divu līdz 24 dienu laikā pēc vakcinācijas. No 22 ziņojumiem 15 gadījumu vērtēšana ir noslēgta. Septiņos gadījumos vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita informācija.Balstoties uz ZVA veikto līdz šim iesniegto datu izvērtējumu, kas iesniegti par minētiem gadījumiem, nevienā no tiem nāves iestāšanos nav iespējams ticami saistīt ar vakcināciju.Līdz 11.jūlijam vakcinācija veikta 1 238 086 reizes, ietverot vakcināciju gan ar pirmo, gan otro vakcīnas devu.ZVA ir saņēmusi blakusparādību ziņojumus par pieciem miokardīta gadījumiem pēc vakcinācijas. Balstoties uz ziņojumos sniegto informāciju, pacienti pēc saņemtās ārstēšanas ir izveseļojušies.Līdz 12.jūlijam ir saņemti arī četri blakusparādību ziņojumi par anafilaktiskām reakcijām pēc vakcīnas saņemšanas. Pacientiem tika sniegta tūlītēja medicīniska palīdzība un visi šobrīd ir izveseļojušies. ZVA un mediķi atgādina, ka smaga alerģiska reakcija jeb anafilakse novērojams ļoti retos gadījumos.ZVA atgādina, ka, līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc vakcinēšanas pret Covid-19 ir iespējamas blakusparādības, bet ne visiem cilvēkiem tās izpaužas.Covid-19 vakcīnu biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (dažkārt virs 38 grādiem virs Celsija), drudzis, galvassāpes, reibonis, nogurums, miegainība, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī slikta dūša, caureja, vemšana. Pilnīga informācija par visām vakcīnas blakusparādībām ir norādīta vakcīnu lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā.ZVA aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas ir veselības traucējumi vai rodas bažas par novērotajām blaknēm. Gan ārsta, gan farmaceita pienākums ir ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām ZVA. Ziņojumu var iesniegt arī pacients elektroniski ZVA tīmekļvietnē "www.zva.gov.lv".Ikviens ziņojums par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām tiekot rūpīgi izvērtēts. Ja nepieciešams, ziņoto gadījumu izvērtēšanā ZVA ir tiesīga pieaicināt arī konkrētās medicīnas jomas speciālistus, kā arī ziņojumus izvērtē ZVA izveidotā multidisciplinārā ekspertu komisijā, kurā tiek piesaistīti dažādi atbilstošās medicīnas jomas un atbildīgo iestāžu eksperti.Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, Latvijas ZVA vienmēr ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem regulāri ik nedēļu tiek publicēta ZVA tīmekļvietnē "www.zva.gov.lv".Informācija par visā ES ziņotām zāļu blakusparādībām ikvienam ES iedzīvotājam ir publiski pieejama tīmekļvietnē "www.adrreports.eu".Raksts pirmoreiz publicēts portālā Vipi.tv.