Jaunzeme savai „glābšanai” tiešām bez konkursa par 2718 eiro mēnesī pieņēmusi darbā bijušo Viņķeles padomnieci - vēsta portāls Pietiek.com .Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme savai „glābšanai” darbā VID bez konkursa tiešām pieņēmusi bēdīgi slavenās Ilzes Viņķeles kādreizējo padomnieci un „tēla veidotāju” Martu Krivadi, kurai noteikta 2265 eiro mēnešalga un nekavējoties arī 20% piemaksa „par nozīmīgu ieguldījumu VID stratēģisko mērķu sasniegšanā”.  FOTOGALERIJĀ DAUDZ INTERESANTU FAKTU - ARĪ, KĀ MARTA KRIVADE ŽDANOKU ATBALSTĪJABez plašākiem komentāriem tiek publicēts VID skaidrojums:„2023. gada 9. martā darbu VID konsultanta komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos amatā uzsāka Marta Krivade.Atbilstoši likumam “Par Valsts ieņēmumu dienestu” par darbinieku pieņemšanu VID ir tiesīgs lemt VID ģenerāldirektors. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” un VID  atlīdzības kārtības noteikšanas principiem, šim amatam noteikta mēnešalga 2265 EUR (bruto) apmērā. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un VID iekšējās atlīdzības kārtības principiem, M. Krivadei līdz 2023. gada 31. martam bija noteikta piemaksa 20 % apmērā no noteiktās mēnešalgas par nozīmīgu ieguldījumu VID stratēģisko mērķu sasniegšanā.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” norādīto šī amata aprakstā, kas izdots, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtībā norādīto, noteikti sekojoši kritēriji: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vēlama sociālās un cilvēkrīcības zinātnēs (psiholoģija, politikas zinātne), informācijas un komunikācijas (žurnālistika un komunikācija) zinātnēs vai vadībā un administrēšanā, kā arī pieredze sabiedrisko attiecību un/vai stratēģiskās komunikācijas vadības jomā valsts pārvaldē ne mazāk kā pieci gadi.Amata pienākumi paredz pārraudzīt VID ārējās komunikācijas veidošanu, koordinēšanu un veicināšanu, kā arī konsultēt sabiedrisko attiecību jomā.Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 494 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu” noteikto tiešais vadītājs nedēļu pirms pārbaudes laika beigām izvērtēs darbinieka veikumu komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumu konsultanta amatā.Lai nodrošinātu patstāvīgās struktūrvienības darbības nepārtrauktību un VID kopējo darbības mērķu izpildi, darbinieku var pieņemt darbā bez ārējā konkursa izsludināšanas, attiecīgi šajā gadījumā konkurss netika sludināts.”Raksts pirmoreiz publicēts Pietiek.com.