Ja politiķi nespēj mūs pasargāt no geju un lesbiešu uzbrukumiem, tas jāizdara pašai sabiedrībai

Informācija un nobalsošanas iespēju ceļvedis.
Publicēts: 04.08.2021, Komentāri: 10

Notiek Vislatvijas parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Paraksties un dalies sociālajos tīklos! 

Ja politiķi nespēj pasargāt Satversmi un sabiedrības vairākumu no LGBT ideologu uzbrukuma, tas jādara pašai sabiedrībai. Nepieciešamais parakstu skaits, lai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā, ir 154 868 - ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita, vēsta Saeimas opozīcijas deputāte Jūlija Stepaņenko.

Sācies procesa pirmais posms. Nobalsot iespējams vairākās vietās un veidos. Klātienē - dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pie zvērināta notāra. Ārvalstīs parakstīties iespējams Latvijas Republikas pārstāvniecībās. Taču daudz ērtāk ir parakstīties neklātienē - portālā Latvija.lv. Nekur nav jādodas  - piecas minūtes un gatavs!

Parakstītājiem jābūt uzmanīgiem: balsojums jāveic par trešo iniciatīvu no augšas. Jo bez šiem Satversmes grozījumiem augšpusē atrodas vēl divas citas. Rudenī tām atvēlētais gads būs cauri un sekmes parakstu vākšanā bijušas vājas. Tautu neinteresē ne Saeimas atlaišana, ne likuma grozījumi par tautas nobalsošanu.

Balsojam par trešo no augšas!

Nobalsot var šajā saitē - portālā Latvija.lv

Parakstīties par grozījumu Satversmē ierosināšanu vēlētāji varēs 12 mēnešus - no 2021. gada 30. jūlija līdz 2022. gada 29. jūlijam.

FOTOGALERIJA.

110. pants: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis.
Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem."

Kas ir, un kas nav ģimene?

Nekavējošu atbildi uz ierosināto parakstu vākšanu snieguši arī paši ģimenes jēdziena pārrakstītāji - LGBT kopienas propagandas darbinieki. Viņi izplata melus, ka parakstu vākšana vērsta pret ģimenēm - tādām, kas nav laulājušās, kurās nav bērnu, kur māte un meita dzīvo ar vecmāmiņu vai vientuļais tēvs ar bērnu. Tie, protams, ir meli. Tieši pretēji - piedāvātajā likumprojektā visām ģimenēm tiek nodrošināta aizsardzība. Visām. Bet būtiskākā atšķirība ir tekstā ietvertā patiesība, ka tēvs ir vīrietis, un māte - sieviete. Homoseksuālis, lesbiete, transseksuālis, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar otru homoseksuāli, un kaut vai diviem un trim, nav ģimene. Arī divi studenti vienā dzīvoklī nav ģimene. Viņi ir biedri, partneri, draugi, piedzīvotāji, bet ne ģimene.

Piedāvātā jaunā redakcija

Satversmes 110. panta jaunā piedāvātā redakcija, kurā tiek nodrošināta aizsardzība visām ģimenēm. Lai to, kas jau tagad pateikts šajā pantā, nevarētu traktēt pilnīgi pretēji nolūkam, ar kādu tas savulaik tika uzrakstīts. Likumprojekts paredz izdarīt Latvijas Republikas Satversmē grozījumus 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.”

Kāpēc LGBTQIA+ ir bīstami

Grozījumos 110. pantam piedāvāts Satversmei neraksturīgi garš izskaidrojums, taču te neko traktēt pa savam vai pārprast vairs nevar. Viss salikts juridiski precīzi pa plauktiņiem. Latvijas pilsoņiem atliek izlemt, vai aktīvi piedalīties un nosargāt sabiedrības vairākuma intereses vai pasīvi noskatīties no malas, kā tiek dekonstruēta tradicionālā vērtību sistēma un ģimenes izpratne. Kā ģimenes un bērnu intereses tiek pakārtotas LGBT liberālajai ideoloģijai. Iespējams, šai kontekstā pamudinājumam parakstīties kādam var kalpot arī pārdomas, kuru autors ir kustības “Austošā saule” vadītājs Raivis Zeltīts:

“Ja homoseksuāļu tiesību kustība Rietumos būtu apstājusies ar homoseksualitātes dekriminalizāciju un vispārējo attieksmes maiņu pret tiem, kuriem ir netradicionāla seksuālā orientācija, tad problēmas nebūtu. Ar katru nākamo burtu LGBTQIA+ (šī ir svaigākā versija!) kļūst tikai sliktāk. Viss, sākot ar ceturto burtu, atsaucas uz dženderisma teoriju, idejām par dzimumu kā sociālu konstruktu, vīriešiem, kas mēģina zīdīt bērnus, “dzemdējošiem cilvēkiem” sieviešu vietā, sieviešu izspiešanu no profesionālā sporta, vīriešiem izvarotājiem sieviešu cietumos, kas “identificējas kā sievietes”, “drag queen” šoviem bērnu bibliotēkās, bērnu iesaisti seksa šovos un cita veida murgiem, kas tiek arvien vairāk normalizēti. Viss uzskaitītais ir tas, kas šobrīd reāli notiek! (..)Nevajag domāt, ka šis vājprāts nekad neatnāks līdz mums.”

Vēl plašāk lasiet Imanta Vīksnes materiālā Neatkariga.nra.lv

Lūk, Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 47

Rīgā 2021. gada 29. jūlijā

Par biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegto Satversmes grozījumu projektu

2021. gada 16. jūlijā "Latvijas vīru biedrība", reģ. Nr. 40008306305, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 23-11, Rīga, LV-1011, (turpmāk - Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē", kam pievienota anotācija (šā lēmuma 2. pielikums). 2021. gada 28. jūlijā Iesniedzējs iesniedza pēc formas precizētu likumprojektu "GrozījumsLatvijas Republikas Satversmē" (turpmāk - likumprojekts) (šā lēmuma 1. pielikums).

Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;

2) noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

1) iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;

2) likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

1) vai Iesniedzējs atbilst likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta otrās daļas jēdzienam "iniciatīvas grupa";

2) vai likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi biedrība "Latvijas vīru biedrība". Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta otrās daļas 2. punktu iniciatīvas grupa var būtBiedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Pēc iesniegumam pievienotajiem dokumentiem un Uzņēmumu reģistra ziņām konstatējams, ka Iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Tādējādi Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektu reģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

Iepazinusies ar likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"23. panta ceturtās daļas 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Reģistrēt biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegto likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē".

2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20210729-047.

Pielikumā:

1. Likumprojekts;

2. Anotācija.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

FOTOGALERIJA NĀKAMAJĀ LAPĀ

Lapas: 12
Komentāri: 10
Avots: Izmantoti citāti no Neatkariga.nra.lv
Ieteikt:
Sekot:
slavenibas.lv draugiem.lv slavenibas.lv twitter slavenibas.lv facebook

Komentāri:

Einars 06.08.2021 21:09
Tauta atveriet acis. Arī geji un lesbietes ir ģimene. Ja divi geji vai divas lesbietes mīl viens otru, tā arī ir ģimene. Un visa šitā debilā iniciatīva arī ir geju un lesbiešu apspriešana. Tieši šādi mēs viņus apspiežam.
1 0 atbildēt
Dievietes Frejas priesteris 06.08.2021 20:49
Šodien ir 6. augusts. Tuvojas ‘’Baltijas Praida 2021’’ noslēgums. ‘’Baltijas Praids’’, kas šogad norisinās Rīgā, ir mīlestības festivāls, kurš satuvina un saliedē dažādu dzimumu un seksuālo orientāciju cilvēkus. Par nelaimi, mūsu sabiedrība ļoti pretrunīgi izturas pret ‘’Baltijas Praidu’’. Šādai neapmierinātībai var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, kristīgā baznīca (katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, protestanti (lielākoties luterāņi), modernās kristīgās konfesijas) n-tos gadsimtus sludina naidu pret LGBT+ kopienu. Pēc būtības kristietības reklāmas kampaņa balstās uz poligāmijas, biseksualitātes un homoseksualitātes noliegšanu un mītiskas tikumības sludināšanu. Taču kristietība nav tik tikumīga, kā varētu šķist. Gan uz Rietumu kristīgās baznīcas (katoļu baznīcas), gan uz Austrumu kristīgās baznīcas (pareizticīgo baznīcas) sirdsapziņas ir daudz noziegumu. Piemēram, katoļu baznīca vajāja un slepkavoja protestantus, bet pareizticīgo baznīca vajāja un slepkavoja vecticībniekus. Otrkārt, Latvijas Republiku teju pusgadsimtu okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Šis totalitārais veidojums, kas nežēlīgi slepkavoja gan krievus, gan citas tautas, turējās tikai uz naida un bailēm. Naids un bailes bija kompartijas dzīvības avots. Padomju vara teju pusgadsimtu sludināja mums naidu un riebumu pret LGBT+ kopienu. Visi šie faktori ietekmēja mūsu tautas mentalitāti un kultūru. Atstāsim šo naidu pagātnē! Piemēram, Japānā jeb uzlecošās Saules zemē nav naida pret LGBT+ kopienu, jo japāņu kultūra atšķiras no mūsu kultūras. Japānā nav nedz kristietības, nedz komunisma ietekmes. Dominējošās reliģijas Japānā ir sintoisms (avots: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) un dzenbudisms (avots: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA - 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Japānā katru gadu notiek festivāls ‘‘’Kanamara Matsuri’’, šis festivāls dāvā saticību un iecietību japāņu sabiedrībā. Video no Vernijas Džeferījas YouTube konta: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Video no lietotāja Pazudis Japānā (Lost In Japan) YouTube konta: youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
Būsim draudzīgi! Dzīvosim saticīgi! Lai visvarenā Dieviete Freja dāvā mums mīlestību un kaisli! Lai Dieviete Freja mūs svētī! Lai visvarenā Dieviete Vanadisa dāvā mums prieku un baudu! Lai Dieviete Vanadisa mūs svētī! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas – Urda, Verdandi un Skulda – mūs svētī! Lai osis Igdrasils (pasauļu koks) sargā mūsu mīlestību!
Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš no Skandināvu Dievu tempļa
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#06.08.2021. #mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT+ #BalticPride #BaltijasPraids #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Nornas #Skolnieciņš #svētbirzs #svētakmens #svētkalniņš #svētupe #svētezers #svētavots #svētmežs #OsisIgrasils #SkandināvuDievuTemplis
3 0 atbildēt
жрец Богини Фрейи 06.08.2021 20:47
Сегодня 6. август. ‘’Балтийский Прайд 2021’’ приближается к концу. ‘’Балтийский Прайд’’, который в этом году состоялся в Риге, это фестиваль любви, который сближает людей разных полов и сексуальных ориентаций. К сожалению, отношение к ‘Балтийскому Прайду’’ в нашем обществе бывает очень противоречивым. У такого недовольства есть несколько причин. Во-первых, христианская церковь (католики, православные, староверы, протестанты (в основном лютеране), современные христианские конфессии) многие века проповедовали ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине. По своей сути рекламная кампания христианства основана на отрицание полигамии, бисексуальности и гомосексуальности и мифической непорочности. Но христианство не является таким невинным как на первый взгляд может показаться. Христианство — это очень порочная религия, которая уже давно погрязла во своих пороках. И Западная христианская церковь (католическая церковь), и Восточная христианская церковь (православная церковь) на своей совести имеет множества преступлений. Например, католическая церковь преследовала и убивала протестантов, а православная церковь преследовала и убивала староверов. Во-вторых, Латвийская Республика полвека находилось под гнетом Советского Союза (Советской России). Этот убогий, тоталитарный режим, который убивал русских и другие народы, держался только на страхе и ненависти. Страх и ненависть служил источником жизни для коммунистической партии. Советская власть нам около полвека проповедовала неприязнь и отвращение к общине ЛГБТ+ (LGBT+). Эти все факторы повлияли на менталитет и культуру нашего народа. Оставим эту ненависть к ЛГБТ+ (LGBT+) общине в прошлом! Например, в Японии, то есть в стране восходящего Солнца к ЛГБТ+ (LGBT+) общине не испытывают не ненависть, не страх, потому что японская культура сильно отличается от нашей. Япония некогда не находилось под пагубным влиянием христианской церкви и коммунизма. В Японии главенствуют такие религии как синтоизм (источник: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) и дзен-буддизм (источник: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA - 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Каждый год в Японии проходит фестиваль ‘’Kanamara Matsuri’’, этот фестиваль дарует мир и гармонию в японском обществе. Видео из Ютуб аккаунта Верни Джеффрис: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Видео из Ютуб аккаунта пользователя Потерянный в Японии (Lost In Japan): youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
Откроем свои сердца к любви и пониманию. Давайте жить дружно! Пусть всемогущая Богиня Фрейя дарует нам любовь и страсть! Пусть Богиня Фрейя нас благословит!! Пусть всемогущая Богиня Ванадис дарует нам радость и наслаждение! Да благословит нас великая Богиня Ванадис! Пусть всемогущие Богини судьбы Норны – Урд, Верданди un Скульд – благословят нас! Да прибудет с нами сила и мудрость Скандинавских Богов!
С благословением Богини Фрейи, Сколниециньш из храма Скандинавских Богов
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
#06.08.2021. #любовь #страсть #БогиняФрейя #БогиняВанадис #БогиняЛюбви #добродушие #дружба #понимание #LGBT #ЛГБТ #LGBTI #ЛГБТИ # LGBT+ #ЛГБТ+ #BalticPride #БалтийскийПрайд #СкандинавскиеБоги #Норны #язычество #язычники #Skolnieciņš #Сколниециньш #святороща #святоречка #ЯзыческийКурган #ЯзыческоеСвятилище #храмСкандинавскихБогов
2 0 atbildēt
Einars 06.08.2021 20:32
Drīzāk mēs apspiežam LGBTQIA+ nevis otrādi. Un tas notiek jau gadiem. Tas būtu tikai taisnīgi ja LGBTQIA+ tiktu dotas tādas pašas tiesības kā mums pārējiem. Ir geji un lesbietes arī sportā un nekas. Atveriet acis Latvijas tauta.
0 0 atbildēt
Einars > Einars 06.08.2021 20:54
Tak nepārvērtīsies par dupsētājiem. Tā ka vari neuztraukties par to. Un būs kas bērnus dzemdēs.
0 0 atbildēt
Uldis 05.08.2021 08:03
Ja visi viens otru dupses,tad kas tad Latvijai dzemdes bernus.Adoptejot atkal parvertisies par vieniem dupsetajiem.Ak laimiga Latvija....
1 1 atbildēt
Einars > Uldis 06.08.2021 20:55
Tak nepārvērtīsies par dupsētājiem. Tā ka vari neuztraukties par to. Būs kas dzemdēs bērnus.
0 0 atbildēt
Birznieki 04.08.2021 22:25
Labs info. Tūlīņ visa ģimene nobalsosim.
2 1 atbildēt
EGILS 04.08.2021 21:58
SEN BIJA LAIKS ŠĀDAI INICIATĪVAI!
3 1 atbildēt
Einars > EGILS 06.08.2021 20:26
Šitā ir debīlākā iniciatīva kāda jebkad ir bijusi. Ir nepieciešams pārtraukt šo iniciatīvu un dot LGTBQIA+ tādu pašu brīvību kā mums pārējiem.
0 0 atbildēt

Pievienot komentāru

Paparacci

Slavenības bildēs

MEKLĒT SLAVENĪBU

www.RezervesDalas24.LV